New Page 2

Mikrobiyoloji Yayınları
Kitaplar
      Genel Mikrobiyoloji
      Gıda Mikrobiyolojisi
            Merck Gıda Mikrobiyolojisi 98’
            Küf - Gıda - İnsan
            Gıda Maddelerinde Salmonella ile E. coli Aranma ve Sayılma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
            E. coli O157:H7 Serotipi
            Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları 2. Baskı (Ankara Üniversitesi)
            Gıda Mikrobiyolojisi
            Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu (SDÜ)
            Hayvansal Gıdalarda Kalite Kontrolü
            Süt Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri
            Et Mikrobiyolojisi
            Mikrobiyolojik Analiz Yöntemlerinde Yeni Yaklaşımlar 1999
            Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi : HACCP
            Kanatlı Etleri ve Gıda Güvenliği
            Gıda Sanayiinde Mikrobiyoloji ve Uygulamaları
            Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri
            Soru ve Cevaplarla Süt Mikrobiyolojisi
            Süt Mikrobiyolojisi
            Su Ürünlerinde Kalite Kontrol İlke ve Yöntemleri
            Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesislerinde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri
            Süt Endüstrisinde Saf Kültür
            Mikotoksinler ve Toksin Bağlayıcılar
            Gıda Sanayiinde HACCP Uygulamaları ve Bazı Örnekler
            Gıda Mikrobiyolojisi (Uludağ Üniversitesi)
            Süt Ürünleri Üretiminde Starter Kültür
            Gıda Mühendisliğinde Sterilizasyon
            Süt Endüstrisinde Sanitasyon
            Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri
            Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi
            Toplu Beslenme Teknolojisi 1
            Küf Kataloğu ve Mayalar/Bakteriler
            Türkiye 7. Gıda Kongresi Kitabı
            Beslenme
            Çiğ Sütte Patojen Mikroorganizmalar
            Pratik Faj Kontrolü
            Et Bilimi ve Teknolojisi
            Gıda Mikrobiyolojisi; Gıda Endüstrisi için Temel Esaslar ve Uygulamalar
            Meeting the Mycotoxin Menace
            Gıda Mikrobiyolojisi SDÜ
            Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi
            Gıda Hijyeni ve Sanitasyon
            Hijyen – Sanitasyon: Endüstriyel ve Evsel Uygulamaları
      Klinik Mikrobiyoloji
      Veteriner Mikrobiyoloji
      Tarım Mikrobiyolojisi
      Endüstriyel Mikrobiyoloji & Biyoteknoloji
      Çevre Mikrobiyolojisi
Dergiler