New Page 2

Mikrobiyoloji Yayınları
Kitaplar
      Genel Mikrobiyoloji
            Temel Mikrobiyoloji
            Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri
            Mikrobiyolojide Kullanılan Biyokimyasal Testler ve Besiyerleri
            Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri
            Biyologlar İçin Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu
            Mikrobiyolojiye Giriş
            Genel Mikrobiyoloji
            Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri
            Biyoloji Terimleri Sözlüğü
            Bakteriyoloji
            Uygulamalı Mikoloji
            Viroloji
            İmmunoloji
            Enterobacteriaceae Familyası Mikroorganizmaların Genel Karakterleri ve Tanı Yöntemleri.
            BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy)
            Temel ve Klinik Mikrobiyoloji
            Su ve Atık Suların Mikrobiyolojik İncelenmesi ve Arıtım Uygulamaları
            Atık Sular ve Arıtım
            Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu (SDÜ)
            Müzelerdeki Eserlerin Bozulmasında Mikropların Rolü.
            Genel Mikrobiyoloji (18 Mart Üniversitesi)
            Actinomycetes
            Alg Kültür Yöntemleri
            Algoloji Laboratuvar Uygulama Kılavuzu
            Genel Mikrobiyoloji
            Genel Mikoloji II (Uygulama Kitabı)
            Mikoloji I, Myxomycetes, Phycomycetes, Ascomycetes
            Mikoloji II, Fungi Imperfecti, Basidiomycetes
            Genel Parazitoloji
            Biologlar için Mikrofotoğrafi
            Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt I, Algler
            Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Cilt II, Mantarlar ve Likenler
            Likenlerin Biyolojisi ve Ege Bölgesinde Bulunan Bazı Türleri
            Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri
            Genel Mikrobiyoloji Üygulama Kılavuzu SDÜ
            Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu (ÇOMÜ)
            Aşılar
      Gıda Mikrobiyolojisi
      Klinik Mikrobiyoloji
      Veteriner Mikrobiyoloji
      Tarım Mikrobiyolojisi
      Endüstriyel Mikrobiyoloji & Biyoteknoloji
      Çevre Mikrobiyolojisi
Dergiler