A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Saccharomyces

Yaygın bir maya türü. Cinsin tipik türü S. cerevisiae 'dır.

Salmonella Tifo, paratifo ve gastroenterit etmeni, Gram negatif, fakültatif anaerob çubuk şeklinde bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Saprofit

Ölü dokular üzerinde beslenen organizma, çürükçül.

Saprofitik Patojen olmayan
Sarcinia Sarsinya formundaki bakteri cinsi.

Sarmal Virüsleri

Uzun çubuk şeklinde, katı ya da esnek olabilen, silindir şeklindeki kapsit içinde sarmal uzanan nükleik asitleri  bulunan virüsler. Ör: Tütün mozaik virüsü, bakteriyofaj M13 gibi.  

Sarsina

Bölündükten sonra balya şeklinde form gösteren yuvarlak bakteriler.

Schizosaccharomyces

Yaygın bir maya türü.

Seçilme Avantajı

Bir organizmaya yaşama ve üreme şansı veren herhangi bir karakter.

Sendai Virüsü

Paramyxoviridae familyasından, virüs kılıfının hücre zarıyla birleşmesiyle hücreye giren ve hücrelerin birleşmesine neden olan, faal olmayan şekli somatik hücre hibritleri yapılmasında, hücrelerin birleşmesi için kullanılan, RNA kapsayan bir virüs.

Sentral spor

Bakterilerde hücrenin ortasında (merkezde) bulunan spor.

Sepsis Bakteri veya bakteri toksinlerinin belli bir yerden kana geçmesi sonucu oluşan ateş ve titreme ile beliren durum.

Serotip

Özellikle bakteri ve virüslerde, antijen karakterleri ile belirlenen türün alt tür kümesi.

Sferoplast Hücre duvarı kısmen uzaklaştırılmış bakteri hücresi.
Shigella Basilli dizanteri gibi pek çok hastalığın etmeni bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Sınıf İlgili takımlardan oluşan biyolojik grup. Sınıfı oluşturan kelime tes soneki ile biter. Örneğin Ascomycetes.

Sigma Virüsü

Özellikle meyve sineklerinde hastalık yapan rhabdovirüs grubuna ait bir virüs.

Siklopiazonikasit

Asp. flavus ve Pen. aurantiogriseum tarafından sentezlenen bir küf metaboliti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Simbiyos İki farklı organizmanın her ikisi de yarar sağlayacak şekilde bir arada yaşaması. Tipik örneği biyolojik azot fiksasyonudur. Baklagillerle ortak yaşayan Rhizobium bakterileri havanın serbest azotunu bitkiye kazandırırken, bitkiden kendi gelişmeleri için gereken besin maddelerini sağlarlar.

Simiyan Virüsü 40 (sv 40)

Papovirüsler grubuna giren, çift iplikli DNA içeren, çıplak, küçük, ikozahedral tip, onkogenik bir virüs.

Sinerjik Etki İki etkenin beraberce olan etkisinin, her ikisinin tek başına etkisinin toplamından daha fazla olması. 
Sinerjizm İki mikroorganizmanın ortak yaşaması sonunda her ikisinin ayrı ayrı geliştiklerine oranla daha hızlı gelişmeleri, daha fazla metabolik ürün üretmeleri. Tipik örneği yoğurt oluşumudur, Yoğurt bakterileri ayrı ayrı olmak üzere sütü 10 – 12 saatte pıhtılaştırırken, yoğurt oluşumu 3 – 4 saat sürer, ayrıca beraber olduklarında daha fazla aroma maddesi vb. ürün üretirler.

Singami

Morfolojik olarak benzer iki hücrenin birleşmesi ile olan ve tek hücrelilerde görülen bir üreme biçimi.

Sitoloji Hücre bilimi.

Sitreoviridin

Gıdalarda görülen küf metaboliti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Sitrinin

Gıdalarda görülen küf metaboliti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

SMAC Agar Bakınız Sorbitol MacConkey Agar

Somatik Hücre Sayımı

Süt hayvanlarında genel olarak mastitis göstergesi olmak üzere akyuvar ve epitel hücrelerinin sayımı. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Sorbitol MacConkey Agar E. coli O157:H7 serotipi aranmasında kullanılan bir besiyeri.
Spor Mikroorganizmalarda dış etkenlere karşı korunma ve/ veya çoğalma amacıyla oluşturulan yapılar. Bakterilerde her hücre tek spor oluşturduğu için sporlanma bakterilerde sadece korunma formudur. Funguslarda ise bir hücre içinde birden fazla sayıda spor oluştuğu için sporlanma bunlarda hem korunma hem de çoğalma formudur.

Spor Boyama

Bakteri sporlarının boyanması için uygulanan yöntem. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Sporlaşma

Spor oluşumu ve sporun serbest kalması, çevreye yayılması.

Sporolactobacillus inulinus Bacillus ve Clostridium cinsleri dışında endospor oluşturan istisna bakterilerden birisi.
Sporosarcina Bacillus ve Clostridium cinsleri dışında endospor oluşturan istisna bakterilerden birisi.
spp. "Türleri" anlamında kısaltma. Örneğin Salmonella spp. "Salmonella türleri anlamındadır. Alt türü kısaltması ile karıştırılır.

Stafilokok

Bölündükten sonra ayrılmayıp, üzüm salkımı şeklinde kalan yuvarlak bakteriler.

Stafilokokal

Staphylococcus cinsi ve özellikle S. aureus ile ilgili

Staphylococcus

Micrococcaceae familyası bakteri cinsi.

Staphylococcus aureus Bazı gıdalarda bulunan ve hastalığa neden olan Gram pozitif, üzüm salkımı şeklinde yuvarlak bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Starter Kültür  Gıda (örneğin yoğurt yapımı) ve kimya (örneğin sitrik asit eldesi) endüstrileri ile atık su arıtmak gibi doğrudan mikroorganizmaların kullanıldığı uygulamalarda kullanılan, özellikleri ve çoğu defa cins ve türleri belirli saf ya da karışık halde mikroorganizma kültürü.

Sterigmatosistin

Başta Aspergillus versicolor olmak üzere çeşitli gıdalarda küfler tarafından oluşturulan toksik metabolit. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Steril Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış.
Sterilizasyon Bir ortamın her türlü mikroorganizmadan arındırılması için yapılan uygulama. Materyalin özelliğine göre Isıl işlem, kimyasal madde, filitrasyon, radyasyon vb. farklı şekillerde yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Streptobasil

Bölündükten sonra ayrılmayıp, zincir formunda kalan çubuk şeklindeki bakteriler.
Streptococcus Streptokok formundaki bakteri cinsi.

Streptokok

Bölündükten sonra ayrılmayıp, zincir formunda kalan yuvarlak bakteriler.
Stümilasyon Gelişmenin desteklenmesi, teşvik edilmesi.
Stümilatör Gelişmeyi destekleyici, teşvik edici.

Stümülasyon

Gelişmenin desteklenmesi.

Stümülatör

Gelişmeyi destekleyici.

Subterminal spor

Bakterilerde hücrenin ortası ile ucu arasında bulunan spor.

Suş Tümü tek bir hücreden oluşmuş mikroorganizma. Klon.
Süspansiyon Katı bir maddenin parçacıklarının sıvı ya da yine katı bir madde içinde, onun parçacıkları ile erimeksizin karışması. Süspansiyonda dağılma fazı ve dağılan faz olmak üzere iki faz vardır.