A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

R plazmidi

Mikroorganizmanın antimikrobiyel maddelere dayanıklılığını sağlayan genleri içeren plazmit. Ayrıca bakınız; direnç faktörü.

Radyoimmunoassay Radyoaktif olarak işaretli özel antikorlar kullanılarak antikor  veya antijenlerin aranması ve ölçülmesi için kullanılan çok hassas bir teknik.
Readycult Enterococci Broth Enterokokların araştırılmasında kullanılan besiyeri.

Rekabet

Belli bir hayat kaynağı için iki organizma veya iki popülasyon arasında süren mücadele.

Rekontaminasyon Mikroorganizmalarından arındırılmış gıda ya da çevresel bir örneğin yeniden kontamine olması.

Reovirüs

Solunum yol ve sindirim kanalı hücrelerinde yerleşen, her zaman hastalığa neden olmayan, kapsit oluştuğunda mRNA' lar meydana getiren ve konukçu hücrenin sitoplazmasına gönderen, çift RNA ipliği olan, üzerinde örtüsü bulunmayan, ikozahedral şekilli bir hayvan virüsü.

Reprodüktif Çoğalabilen, çoğalma yeteneğinde olan

Reseptör

Hücre içinde ya da üzerinde hormon, ilaç, virüs vb. nin özel olarak bağlandığı ve bazı hallerde özel bir hücre cevabının verilmesine yol açan veya bunların hücreye girmesini sağlayan, protein, glikoprotein ya da oligosakkaritlerden oluşan yer ya da yapı.

Retroviridae

Lösemiye ve hayvanlarda tümörlere yol açan onkovirüslerin bulunduğu 100-120 nm çapında, ikozahedral kapsidli bir virüs familyası.

Rezistan Dirençli, dayanıklı.
Rezistans Direnç, mukavemet.
Rezorbsiyon Emilme.

Rhabdoviridae

Kuduz ve bazı hayvan hastalıklarına neden olan, 70-180 nm büyüklüğünde tek iplikli RNA içeren, kılıflı, kılıf üzeri çıkıntılarla kaplı, uzun şekilli bir virüs familyası.

Rhizobium Baklagillerin köküne yerleşerek onlarla ortak yaşayan, baklagillerden besin maddesi alan ve buna karşılık olarak onlara havanın serbest azotunu fikse eden, Gram negatif, spor oluşturmayan, çubuk şeklinde bakteriler.  

RNA Tümör Virüsleri

Hayvanlarda tümörlere neden olan RNA virüsleri.

RNA Virüsleri

Genetik materyal olarak RNA'ya sahip reoviridae, retroviridae familyasına mensup virüsler.