A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

İdentifikasyon

Tanımlama. Bir mikroorganizmanın cins ve tür adının belirlenmesi. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İkilenme Süresi Bakınız; generasyon süresi
İmmunite Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların meydana getirdiği maddelere karşı meydana getirilen ve normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan doğal ya da sonradan kazanılmış bir direnç. Bağışıklık.
İmmunize Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek
İmmunofloresans Bir doku ya da hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalar ile bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplar ile inceleme tekniği.
İmmunoglobulin Özel bir antijene cevap olarak meydana getirilen ve bağışıklıktan sorumlu olan glikoprotein yapısındaki antikorlardır.
İmmunojen Bağışıklık cevabına neden olan herhangi bir madde. Antijen.
İmmunoloji Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Bağışıklık bilimi.
İmmunolojik tolerans Antijenlere özgü reseptörlerin fiziksel ya da görevsel olarak bozulmaları ile ortaya çıkan, antijene karşı bağışık yanıtın oluşmaması durumu.

in vitro

Kelime anlamı "cam içinde" demektir. Yapılan çalışmanın canlı hücre dışında örneğin tüp, Petri kutusu vb. bir yerde yapıldığını tanımlar. Ayrıca bakınız; in vivo.

in vitro Mutagenez

DNA molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması.

in vivo

Yapılan çalışmanın canlı bir organizmada yapılması. Ayrıca bakınız; in vitro.

İndüksiyon Herhangi bir olayı başlatma, belli bir etken yardımı ile herhangi bir olayın başlamasına sebep olma. Elektiriklenme

İnfeksiyon (1)

Bakteri, virüs, fungus  ya da protozoonların bir organizmaya girmesi.

İnfeksiyon (2)

Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre ya da canlıda meydana getirdiği durum.

İnflamasyon Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlere karşı vücudun göstermiş olduğu sıcaklık artması, kızarıklık,ağrı ile karakterize iltihaplı reaksiyon. İltihaplanma.

İnhibisyon

Gelişmenin engellenmesi.

İnhibitör

Gelişmeyi engelleyici.

İnkübasyon

Mikroorganizmaların belirli sıcaklıkta tutularak gelişmesini sağlama işlemi. Tavukçuluktaki "kuluçka" ile aynı amaca yöneliktir.

İnkübasyon Süresi (1) Bir mikroorganizmanın gelişmesini tamamlaması için belirli sıcaklık ve belirli atmosfer ortamında tutulma süresi
İnkübasyon Süresi (2) Patojen bir mikroorganizmanın vücuda girdikten hastalığın tipik semptomları ortaya çıkana kadar geçen süresi.
İnkübasyon Süresi (2) Vücuda giren bir mikroorganizmanın hastalık oluşturması için geçen süre.

İnkübatör

İnkübasyonun yapıldığı ve sıcaklığı ayarlanabilen kabin. Amaca göre soğutmalı, karbondioksitli, vakumlu gibi farklı tipleri olabilir. Standart inkübatörlere "havalı inkübatör" adı da verilir. Hassas inkübasyonlar inkübatörde değil, su banyosunda yapılır, bu durumda su banyosu da bir çeşit inkübatördür. Etüv deyimi inkübatör anlamında da kullanılmakla beraber, etüv daha ziyade kuru hava sterilizasyonunda kullanılan cihaz için kullanılmaktadır.

İnokülasyon

Aşılama. Bir materyale mikroorganizma ilave etme işlemi.

İnokülüm Bir materyale (örneğin besiyerine) ilave edilen mikroorganizma. Starter kültür ve aşı da aynı anlamı taşır.
İnsan Tümör Virüsları Tümörler DNA ve RNA virüsleri tarafından meydana getirilebilir. Bu virüslerden en sık görülenleri;Epstein-Barr virusu ve Herpes siplex virusudur.
İnterferon Mononüklear fagositler tarafından salgılanan ve doğal bağışıklıkta etkili olan sitokinlerden birisidir. Alfa ve Beta interferon (İNF)  olmak üzere iki türü bulunur.
İntraepitelial Epitel hücreleri içerisinde. Epitel hücreleri arasında.
İntraselüler Hücre içi.

İridovirüs

Yığın halinde bulunduklarında gökkuşağı görüntüsü veren, böceklerin çoğunda parazit olarak bulunan, çift iplikli DNA içen, kılıfsız, ikozahedral bir virüs.

İzlanditoksin

Gıdalarda görülen küf metaboliti. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İzolasyon Kelime anlamı "ayırmak" olmakla beraber, mikrobiyolojide yaygın anlamı bir mikroorganizmayı saf halde elde etmektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.