A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

C tipi virüs

Elektron mikroskobundaki görünüşe göre tarif edilen, merkezi olarak yer alan küresel bir RNA nükleotidi bulunan, birçok sarkom ve lösemi tiplerine neden olduğu düşünülen, bir tip RNA ürünü.

CAMP Testi Christie, Atkins, and Munch-Peterseon adlı araştırıcıların isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir test. Mikrobiyolojide farklı uygulamalarda kullanılır. Listeria monocytogenes 'in tanımlanma örneği için tıklayın.  
Cefixime Sefalosporin grubu ikinci kuşak oral yolla kullanılan bir antibiyotik. E. coli O157:H7 analizinde de kullanılır.
Cerahat Alyuvarlar (lökositler), bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısı. İrin.
Chapman Agar Gıda ve diğer materyalde Staphylococcus türlerinin aranması / sayılması için kullanılan besiyeri. 
Cins İlgili türlerden oluşan biyolojik grup.
Clostridium botulinum Gram pozitif, sporlu, anaerob çubuk şeklinde bakteri. Botulin adlı toksinlerinin neden olduğu botulizm öldürücü bir hastalıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 
Clostridium perfringens Bazı gıdalarda bulunan ve hastalığa neden olan Gram pozitif, anaerob çubuk şeklinde bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Clostridium tetani

Tetanos etmeni. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Clumping Faktör

Stafilokokların hücre duvarına yapışık olarak bulunan kümeleştirme veya çöktürme faktörü anlamına gelen bir çeşit koagulaz enzimidir.

Col Plazmidi

Escherichia coli gibi bazı bakterilerde bulunan ve kolisini kodlayan plazmit.

Coronaviridae

Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan, 80-160 nm çapında, tek iplikçikli RNA içeren (pozitif iplikçikli), kılıflı, kılıfın üzeri çıkıntılarla kaplı bir virüs familyası.

Cyanobacterium Klorofil ve fikobilin içeren prokaryotik, oksijenik, fototrofik bakteriler. Siyanobakteriler. Önceden mavi – yeşil algler olarak tanımlanmakla beraber, alg olarak algılanmaları nedeni ile bu isim artık kullanılmamaktadır.