A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Okratoksin

Penicillium ve Aspergillus cinsine giren  türler tarafından oluşturulan metabolit. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Oksotrof Yabani (doğal) suşlardan gelişmeleri için ilave besin maddesi gereksinimi ile ayrılan mikroorganizmalar.

Onkovirüslar

Retrovirüslere dahil tümör oluşuna yol açan bir grup virüs.

Opak Donuk, şeffaf olmayan.
Oportunistik İnfeksiyon Oportunistik patojenler tarafından oluşturulan infeksiyon.
Oportunistik Patojen Normal koşullarda hastalık yapamayan ancak, o mikroorganizmaya karşı vücut direnci azaldığında hastalık yapabilen mikroorganizmalar.
Oportünist Fırsatçı

Optik Yoğunluk Tayini ile Sayım

Standarda dayalı indirek bir sayım yöntemi. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Optimum

Bir organizmanın tam gelişmesi için en uygun bir seri çevre faktörü.

Orthomyxoviridae

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren, kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna neden olan bir familya.

Otoimunite Vücudun kendi antijenlerine karşı yanıtsızlık halinin bozulması ve immün yanıtın oluşmasıdır.
Otoklav Sterilizasyon için genellikle 121 C 'da (15 psi) kullanılan, basıncı ve/ veya sıcaklığı ayarlanabilen yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı cihaz.
Otoliz Kendiliğinden lize.  

Ozmofil

Yüksek şeker konsantrasyonu seven. Daha çok mayalar için kullanılan bir deyimdir. Bu tip mayalar Glikoz Broth %50 besiyerinde geliştirilir. Saccharomyces rouxii tipik bir ozmofil mayadır. Ayrıca bakınız; ozmotolerant.

Ozmotolerant

Yüksek şeker konsantrasyonuna dayanıklı. Daha çok mayalar için kullanılan bir deyimdir. Ayrıca bakınız ; ozmofil.