A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Z Değeri Isıl işlemde D değerinde 1 logaritma birimi değişiklik için sıcaklıkta ne kadar değişme olması gerektiğini gösteren değer. Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Zar (1)

Hücre içi organelleri saran kılıf. Membran.

Zar (2)

Hücre zarı.  

Zar (3)

Bir dokuyu saran ince tabaka.

Zar (4)

Dokunun çeşitli tabakalarını ayıran kat.

Zenginleştirme Bir ortamdan bir mikroorganizmayı izole etmek için selektif olan ya da olmayan besiyeri ve o mikroorganizmanın gelişebileceği sınırlar içinde kalmak kaydı ile inkübasyon koşullarının sağlanması. Bu işlem sırasında izole edilmek istenen mikroorganizma yanında çoğu kere refakatçi mikroorganizmalar da gelişir. Zenginleştirmede kullanılan besiyerinin genel ya da selektif olmasına göre bu işlem sırası ile ön zenginleştirme ve selektif zenginleştirme olarak tanımlanır. 

Zigospor

Bazı alg ve mantarlarda dişi ve erkek eşey hücresinin birleşmesiyle oluşan kalın duvarlı hücre, bir zigot.

Zona Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpes zoster virüsü.

Zoospor

Tek hücreliler, algler ve funguslarda görülen hareketli eşeysiz spor.

Zor Gelişenler

Normal besiyerlerinde gelişemeyen, gelişmeleri için ilave besin maddelerine gerek duyanlar. Bunlar genellikle klinik mikrobiyoloji izolatları olup, gelişmeleri için çoğu kez kan gibi biyolojik ve zengin besin kaynaklarının besiyerine ilavesi ile gelişebilirler. Neisseria cinsi bakteriler bunlara tipik bir örnektir. İngilizce karşılığı olan Fastidious olarak da anılırlar.