A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

G+C oranı Her canlı türünde DNA ya da RNA 'daki toplam nükleik asit içinde Guanin (G) ve Sitozin (C) oranı sabittir. Bu sabitlikten mikroorganizmaların tanımlanmasında yararlanılır. 

Gama Hemoliz

Kanlı agar besiyerinde hemoliz görülmemesi. Non-hemolitik denilen ve hemoliz yapamayan bakterilerin kanlı agardaki reaksiyonu. Ayrıca bakınız; alfa hemoliz ve beta hemoliz.

Gastroenteritis

Mide – barsak yangısı (ağrı, kramp).

Gelişme Mikrobiyolojide hücre sayısının ve hücresel içeriklerin artması.
Gelişme Faktörü Mikroorganizmalar tarafından sentezlenemeyen ve bu nedenle gelişme ortamında bulunması gereken önemli hücre bileşenleri.
Generasyon Süresi Bir popülasyonda sayının iki misli artması için gereken sure. İkilenme süresi.  

Genom

Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin hepsi.

Geri Mutasyon

Mutasyona uğramış genin normal haline dönmesi.

Germisit Özellikle patojenler olmak üzere hücre öldürücü kimyasal madde.
Giardiasis Giardia intestinalis adlı parazitin neden olduğu hastalık.

Giemsa Boyama

Daha çok klinik ve veteriner mikrobiyoloji alanlarında uygulanan bir boyama yöntemi. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Giolitti – Cantoni Broth Gıdalarda EMS yöntemi ile Staphylococcus aureus sayımı için kullanılan besiyeri.
Globulin Suda çözünmeyen, sulu tuz çözeltilerinde çözünen, kan serumunun başlıca proteini.

Gram

Gram boyama olarak bilinen boyama yöntemini bulan bilim adamı.

Gram Boyama Sadece bakteriler için uygulanan diferansiyel bir boyama yöntemidir. Hücre duvarlarındaki lipid farklılığına bağlı olarak bakteriler boyama sonunda mavi (Gram pozitif) ya da kırmızı (Gram negatif) olarak boyanırlar ve buna bağlı olarak 2 ana gruba ayrılırlar. Başta mayalar olmak üzere diğer mikroorganizma grupları için gram boyama söz konusu olmadığı gibi "Gram pozitif maya" gibi bunların Gram reaksiyonunu vermek hatadır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Gram Labil

Bazı bakteriler Gram boyama işlemine duyarlılık gösterirler ve dekolorizasyon sırasında süre uzun olursa aslen Gram pozitif oldukları halde Gram negatif sonuç verebilirler. Bu tip bakterilere Gram labil adı verilir.

Gram Negatif

Gram boyama sonrasında kırmızı – pembe görülen bakteriler. E. coli tipik bir Gram negatif bakteridir.

Gram Pozitif

Gram boyama sonrasında mavi görülen bakteriler. Bacillus türleri tipik Gram pozitif reaksiyon verirler.

Gram Varyabl

Lactobacillus türlerinde olduğu gibi bazı bakterilerde kültürün yaşına göre Gram reaksiyonda değişme görülür. Bu tip bakterilere Gram varyabl adı verilir.