A  B  C  Ç  D  E  F  G  H   I   İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Ig A

Serum immünoglobulinlerin %15 'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip,  monomer ya da dimer halinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbonhidrat içeren, a ağır zincirine sahip ve Ig A1 ve Ig A2 olmak üzere iki alt grubu olan bir insan immünoglobulinüdür.

Ig D

Serum immünoglobulinlerin %1'ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip, 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbonhidrat içeren, d ağır zincirine sahip bir insan immünoglobulinüdür.

Ig E

Serum immunoglobulinlerinde %1'den daha az oranda bulunan, 8.2 S çökelme kat sayısına sahip, 190000 molekül ağırlığında,  %11 oranında karbohidrat içeren, mast hücreleri ve bazofillere bağlanan, alerjik reaksiyonlarla birlikte yüksekliği görülen bir immünglobulin.

Ig G

İnsan serum immunoglobulinlerinin %80'ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3  karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan, g ağır zincirine sahip ve Ig G1, 2, 3, 4 alt sınıfları bulunan immünglobulindir.

Ig M

İnsan serum immunoglobulinlerinin %5'ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler halinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip,  %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen ve m ağır zincirine sahip bir immünoglobulindir.

Işınlama Yaygın olarak tıbbi malzeme ve laboratuvar malzemelerinin sterilizasyonu ya da gıdalarda olduğu gibi mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları ya da gamma ışınları kullanılarak yapılan uygulama. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.