A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Fagositoz Bir maddenin hücre içine alınması işlemidir. Sırasıyla;hücreye tutunma, hücre içine alınma, fagozom oluşumu ve sindirim kademelerinden oluşur.
Fagozom Fagositozla alınan maddenin oluşturduğu vakuol.

Faj

Kelime anlamı "yiyen" demektir. Mikroorganizmaları infekte eden virüs olarak tanımlanır. Sadece faj denildiğinde bakteri fajları (bakteriyofaj) anlaşılır. Fungusları infekte edenlere ise mikofaj denilir. Bazı tipleri klonlama vektörü olarak kullanılan, bazıları litik (T4 fajı), bazıları da bakteri içinde lizogenik şekilde (bakteriyofaj lambda) çoğalan, kalıtım materyali DNA (T serisi fajlar, Lambda fajları, M13 gibi) ya da RNA (tütün mozaik virüsü) olan virüslar.

Fakültatif Aerob Aslen anaerob olup, atmosferik oksijen varlığında da gelişebilen mikroorganizmalar. Ayrıca bakınız; aerob, anaerob, mikroaerofil, aerotolerant, fakültatif anaerob.

Fakültatif Anaerob

Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda solunum yaparak gelişebilen. Koli basili olarak da bilinen Escherichia coli tipik bir fakültatif anaerob bakteridir. Ayrıca bakınız ; aerob, anaerob, mikroaerofil, aerotolerant

Familya İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup. Familyayı oluşturan kelime aceae soneki ile biter. Örneğin, Enterobacteriaceae.
Feçes Dışkı.
Fekal Dışkı ile ilişkili.

Fikoloji

Alg bilimi, Algoloji

Filogenetik

Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişi.

Filoviridae

Kılıflı, tek iplikli sarmal RNA içeren, Ebola virüsünün de dahil olduğu, 80-14000 nm büyüklüğünde bir virüs familyası.

Fimbria Bakınız, pilus.
Flagella Flagellin adı verilen proteinden oluşan bakterilere özgü hareket organeli.

Flagella Boyama

Bakteri hareket organı olan flagella varlığının gösterilmesi için uygulanan boyama yöntemi. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.  

Flamentli Mikrofungus

Klinik ve veteriner mikrobiyolojide "mantar" diğer mikrobiyoloji dallarında "küf (mold)" olarak adlandırılan canlı grubu. "Mantar" deyimi ile kavram kargaşası yaratmaması için flamentli mikrofungus olarak tanımlanmaktadır.

Flamentsiz Mikrofungus

Mayaları tarif eden deyim. Ayrıca bakınız flamentli mikrofungus.

Flaviviridae

Eklem bacaklılarda kopyalanabilen ve insanlara geçirilen, sarı humma ve hepatit C gibi hastalıklara neden olan, 40-50 nm çapında , tek iplikli RNA içeren (pozitif iplikli) , kapsidi ikozahedral şekilli, kılflı bir virüs familyası.

Flora

Bir bölgenin bitki örtüsü topluluğu. Mikroflora ise bir ortamda bulunan mikroorganizmalar anlamındadır.

Fotofosforilasyon Işığı enerji kaynağı olarak kullanarak ATP gibi yüksek enerjili fosfat bağlarının sentezi. 
Fotoheterotrof Işığı enerji, organik maddeleri karbon kaynağı olarak kullanan organizma.
Fotootofof Işığı enerji, karbon dioksiti karbon kaynağı olarak kullanan organizma.
Fotosentez Karbon dioksitten ışık enerjisi kullanarak karbohidratların sentezi.
Fototaksi

Işığa doğru (pozitif fototaksi) veya ışıktan uzağa (negatif fototaksi) doğru organizmanın hareketi.

Fototrof Işığı enerji kaynağı olarak kullanan organizma. Ayrıca bakınız; fotoototrof, fotoheterotrof.  

Fungus (çoğulu fungi)

Kelime anlamı şapkalı mantarlardır. Bugün makrofunguslar (şapkalı mantarlar), flamentli mikrofunguslar (küfler) ve flamentsiz mikrofungusları (mayalar) içine alan alemi tanımlamaktadır. Kelimenin orijinalinden dolayı küf kelimesi yerine mantar da denilmektedir.

Fungusit Fungusları öldüren kimyasal maddelerin genel adı. Fungus üzerindeki etki konsantrasyon ve süreye bağlıdır.

Fusarium

Yaygın olarak bir küf (mantar) türü

Fusiform İğ şeklinde ortası şişkin, uçlara doğru inceleni Beyzbol topu gibi şekli olan.