A  B  C  Ç  D  E  F  G  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  V  Y  Z

Nanometre

1 metrenin milyarda biri. nm kısaltması ile gösterilir.

Negatif Boyama

Mikroorganizmadan boyanmadan kalıp, ortamın boyanması şeklinde uygulanan boyama. Daha ziyade kapsül varlığının gösterilmesi için uygulanır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Negatif İpliksi virüs (1)

Tek iplikli RNA içeren pozitif  kutba sahip virüs. Bu virüsün RNA'sı hücreye girdikten sonra doğrudan virüs mRNA'sı olarak görev yapar, aynı nükleotit dizisine sahiptir ve virüs proteinlerine tercüme edilir. Negatif iplikli virüslerde ise virüs RNA'sı önce mRNA'yı sentezler ve sonra bu, proteine dönüştürülür.

Negatif İpliksi Virüs (2)

Tek iplikli DNA içeren pozitif kutupluluğa sahip virüs. Bu virüs DNA'sı hücreye girdikten sonra önce DNA sentezlenir, sonra aynı nükleotit dizisine sahip virüs mRNA'sı yapılır. Ve bu da virüs proteinlerine dönüştürülür.

Negatif İpliksi Virüs (3)

Tek iplikli RNA içeren pozitif kutupluluğa sahip bir retrovirüs. Bu RNA önce revers transkriptaz ile negatif DNA'ya, daha sonra da virüsün orijinal tek iplikli RNA'sı ile yanı baz dizisine sahip mRNA'ya çevrilir.

Neisseria Gonore de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açan bakteri. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Nonpolar

Kutupsuz.

Nonssülfür Menekşe Bakteriler Bakteriyoklorofil içeren, fotoheterotrof bir bakteri grubu. Bunların hidrojen sülfüre dirençleri çok düşüktür.
Nozokomiyal Hastane kökenli infeksiyonlar. Hastanın hastaneye yatışından en az 48 saat sonra gelişen enfeksiyonlardır.
Nötrofilik Optimum olarak nötr ya da nötre yakın pH 'larda gelişebilen. 
Nükleik Asit Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplazmada bulunan asitler. DNA, RNA.