New Page 2
Mikroorganizma Genetiği

Mikroorganizma Genetiği

  

Mikroorganizma genetiği ile ilgili dosyalara aşağıdaki linkler ile erişebilirsiniz. 

 

Genetik materyalin yapısı

Genler ve fonksiyonları

Nükleik asitlerin biyolojik fonksiyonları

Transkripsiyon (mRNA sentezi)

Ribozomlar, ribozomal RNA ve Transfer RNA

Translasyon (protein biyosentezi)

Bakterilerde varyasyonlar

Bakterilerde genetik madde aktarımı

Plasmid ve epizomlar

Yer değiştirebilen genetik elementler

Mantar plasmidleri, mantar virusları ve parazitizm

Virusların üremesi (viral replikasyon)

Viruslarda genetik değişmeler (mutasyon) ve rekombinasyonlar)

Gen klonlaması

Klonlamada kullanılan vektörler

DNA baz sıralarının saptanması

Nükleik asitlerin in vitro amplifikasyon yöntemleri

Rekombinant faj antikor tekniği