Temel Laboratuvar Bilgileri

Temel Mikrobiyolojik Analizler

Galeri     

Temel Mikrobiyoloji

Gıda Mikrobiyolojisi

Klinik Mikrobiyoloji

Veteriner Mikrobiyoloji

 

 

Temel Laboratuvar Bilgileri

Genel Bilgiler     Sterilizasyon

 

 

Temel Mikrobiyolojik Analizler
Genel Bilgiler     Besiyerleri     Mikroorganizma Arama     Biyolojik Stabilite Testi    Analiz Sonrası İşlemler      Kültür Koruma

  
Mikroorganizma Sayma
Genel Bilgiler    Homojenizasyon ve Seyreltme     Mikroskobik Sayımlar     Koloni Sayımı    EMS; Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler    Membran Filitrasyon Yöntemi 

 

Mikroorganizma İzolasyonu ve Tanısı (İdentifikasyon)
Genel Bilgiler


Boyama

Genel Bilgiler     Basit Boyama     Spor Boyama     Gram Boyama     Negatif Boyama    Flagella Boyama     Giemsa Boyama

  

Basit Biyokimyasal Testler
Alkalin Fosfataz Testi     Amonyak Testi     Dekarboksilasyon Testleri     DNAse Testi   Eijkman Testi     Eskulin Ayrışması Testi     Fenilalanin Deaminase Testi    Fosfatase Testi   Glukonat Oksidasyon Testi     Gruber - Widal Testi     Hareket Testi     Hemoliz Testi     Hidrojen Sülfür Testi      Hippurat Hidrolizasyon Testi     HOMoC     IMVEC     IMViC     İndol Testi     Jelatin Hidrolizasyon Testi     Karbohidrat Fermantasyonu    Katalaz Testi     Kazein Hidrolizasyonu Testi      Koagulaz Testi      Kolera Kırmızısı Testi     Lesitinase (Lipid Hidrolizasyon) Testi    Litmuslu Süt Testi     Malonat Testi      Metil Red     Niasin Testi     Nişasta Hidrolizasyon Testi      Nitrat Testi      Oksidasyon / Fermentasyon Testi      Oksidaz Testi      ONPG (Beta Galaktozidaz) Testi      Potasyum Siyanür Testi     Sitrat Testi     TSI Agar Testi     Üre Testi      Voges Proskauer Testi  

 

 

Galeri

Merck Mikrobiyoloji      Küf Koleksiyonu (Prof. Dr. Şeminur Topal)      Küf Koleksiyonu (Dr. Şeref Tağı)  

Temel Mikrobiyoloji
Genel Bilgiler      Mikrobiyolojinin ABC 'si      Mikrobiyolojinin Tarihçesi      Sınıflandırma ve Adlandırma      Çoğalma ve Etkili Faktörler       Ortak Yaşam, Patojenite     Genetik 

  
Bakteriler  Genel Bilgiler   Morfoloji   Çoğalma 


Fungi  Genel Bilgiler 


Virüsler Genel Bilgiler  

Gıda Mikrobiyolojisi

Merck Gıda Mikrobiyolojisi      Genel Bilgiler     Gıda Mikrobiyolojisinin ABC ‘si 


Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar

Yararlı Mikroorganizmalar      Saprofitler     İndikatör Mikroorganizmalar     Patojenler 

Gıdalarda Mikroorganizma Gelişmesi 

 

Gıdalarda İstenmeyen Mikroorganizmaların Analizi

Temel İlkeler       Aeromonas hydrophila      Alicyclobacillus spp.      Anaerob Bakteriler 

Bacillus cereus      Campylobacter jejuni      Clostridium botulinum      Clostridium perfringens     Clostridium tyrobutyricum     E. coli O157:H7      E. coli tip 1     Enterobacteriaceae; Genel Bilgiler      Enterobacteriaceae; Toplam      Enterokoklar      Fekal Koliformlar      Koliform Bakteriler      Lipolitik Mikroorganizmalar      Listeria monocytogenes   Maya – Küf      Proteolitik Mikroorganizmalar    Rop Sporu      Salmonella      Shigella     Staphylococcus aureus      Toplam Bakteri     Vibrio parahaemolyticus      Virüsler      Yersinia enterocolitica 

 

 

Klinik Mikrobiyoloji
Genel Bilgiler  Klinik Mikrobiyolojinin ABC’si 


Klinik Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler

Acinetobacter      Actinobacillus      Alcaligenes      Bacillus     Bacteroides      Bordetella      Borrelia    Brucella      Campylobacter      Chlamydiales      Citrobacter      Clostridium     Corynebacterium    Edwardsiella      Eikenella      Enterobacter      Enterobacteriaceae’ ler; Diğer      Erwinia    Erysipelothrix      Escherichia      Flavobacterium      Francisella     Fusobacterium      Gardnerella vaginalis      Gram Negatif Anaerop Bakteriler; Diğer      Gram Negatif Koklar; Diğer      Gram Negatif Kokobasiller; Diğer      Gram Pozitif Koklar; Diğer      Gram Pozitif Sporsuz Basiller; Diğer      Haemophylus      Hafnia     Helicobacter      Kingella      Klebsiella      Lactobacillus     Legionella pneumophilla      Leptospira      Listeria      Moraxella   ve Branhamella      Morganella      Mycobacterium ’ lar ; Diğer      Mycobacterium leprae      Mycobacterium tuberculosis    Mycoplasma     Neisseria      Pasteurella      Pneumokoklar      Proteus      Providencia      Pseudomonas      Salmonella      Serratia      Shigella      Spirillum      Staphylococcus      Streptokoklar    Treponema      Ureaplasma      Vibrio cholerae      Vibrio parahaemolyticus      Vibriolar; Diğer      Yersinia 

 


Veteriner Mikrobiyoloji

Genel Bilgiler   Veteriner Mikrobiyolojinin ABC’si 

 

Veteriner Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler

Bacillus antrachis      Brucella      Campylobacter      Clostridium      Corynebacterium      Erysipelothrix      Escherichia      Listeria     Moraxella      Mycobacterium      Pasteurella      Pseudomonas      Salmonella    Staphylococcus      Streptococcus