New Page 2
Kolera Kırmızısı Testi

Kolera Kırmızısı Testi


5 mL Nitrat Broth (Merck 1.10204) kültürü üzerine birkaç damla sülfürik asit damlatıldığında indol oluşumuna bağlı olarak nitrozoindol (kolera) kırmızısı renk oluşumu pozitif sonuç olarak değerlendirilir.