New Page 2
Çoğalma

Çoğalma

  

Bakterilerin gelişmesi ile ilgili dosyalara aşağıdaki linkler ile erişilebilir.

 

Bakterilerde Üreme

Bakterilerin Üremelerine Etkili Faktörler

Mikrobiyel Üremenin Kontrolü