New Page 2
Oksidaz Testi

Oksidaz Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Sitokrom C oksidaz enziminin varlığının araştırıldığı bir testtir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de oksidaz testi üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Bu test Bactident Oxidase (Merck 1.13300) hazır test kiti ile pratik olarak ve 20 – 60 saniye içinde sonuç alınabilecek şekilde yapılabilir.