New Page 2
Spirillum minus

Spirillum minus (minor) 

01. Genel Bilgiler  
02. Laboratuvar Tanısı
03. Tedavi 
 

01. Genel Bilgiler   

İlk önce Japonya 'da 1916 yıllarında fare ısırmasından sonra Sodoku adı verilen hastalıkta gösterilmiştir. 2-5 µm boyunda uçları sivri ve spiralleri olan hareketli, Gram negatif ve Giemsa boyası ile boyanabilen bakteridir. 

Sodoku hastalığında fare ısırığından 10-22 gün sonra üşüme, titreme ve ateş ile hastalık görülür. Isırık bölgesine yakın komşu lenf bezlerinde şişlik, lenfanjit görülebilir. Bu hastalık fareler dışında kedi, köpek, domuz, gelincik ve sincap gibi hayvanların ısırıklarından sonra da gösterilmiştir. 

02. Laboratuvar Tanısı  

Bu bakteri yapay besiyerlerinde üretilemediği için teşhiste laboratuvar hayvanları kullanılabilir. Bunlar duyarlı olan hayvanlar sıçan, fare ve kobaylardır. Bu hayvanlara deri altı veya periton içine enfekte materyal verilerek gösterilir. 

Ateşli dönemde kandan ve lenf düğümlerinden alınan örneklerden hazırlanan preparatların karanlık alan mikroskoplarında veya Giemsa boyalı preparatların incelenmesiyle erken tanı konulabilir. Bugün EIA yöntemleriyle özgül antikorların gösterilmesi tanıda önem taşır. 

03. Tedavi 

Antibiyotiklerle yapılır. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve fare insan temasının azalması hastalığın bulaşmasını engelleyici bir faktördür.