New Page 2
Karbohidrat Fermantasyon Testi

Karbohidrat Fermantasyon Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Bakterilerin karbohidratları fermente ederek asit oluşturup oluşturamadıklarının araştırıldığı bir testtir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de bu test üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Phenol-red Broth Base (Merck 1.10987) besiyerine çeşitli karbon kaynakları ilavesi ile test besiyeri hazırlanır. Karbon kaynağı son konsantrasyon %0,5 - 1 olacak şekilde filitre ile sterilize edilerek otoklavda 121 oC 'da sterilize edilmiş bazal besiyerine ilave edilir. Anaeroblar ile çalışılırken bazal besiyerine %0,5 – 1 oranında agar ilave edilmesi yeterlidir. Zor gelişen bakterilerin analizinde besiyeri tüpüne birkaç damla inaktive edilmiş steril serum ilavesi önerilmektedir.