New Page 2
Amonyak Testi

Amonyak Testi 

Peptonlu su (%1) içinde geliştirilen kültürden 1 mL alınıp üzerine 1 mL Nessler Çözeltisi ilave edilir. Portakaldan kahve rengine kadar oluşan renk amonyak testinin pozitif olduğunu, peptonlu suyun soluk sarı renginin değişmeden kalması negatif olduğunu gösterir.