New Page 2
Lactobacillus

Lactobacillus

 

01. Genel Bilgiler

02. Lactobacillus acidophilus

03. Diğer Lactobacillus ’lar

 

 

01. Genel Bilgiler

 

Bu bakterinin en önemli özelliği karbohidratları parçalayarak laktik asit yapmasıdır. Hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, Gram pozitif, mikroaerofil veya anaerop, görünümleri polimorf yapılı, kalın bazen ince, tekli bazen kısa zincirler halinde bakterilerdir. Zenginleştirilmiş besiyerlerinde daha kolaylıkla ürerler. 5 –55 oC ’de ve pH 5-6 sınırlarında daha iyi ürerler.

 

Bakteri insan ağız, bağırsak ve vagina da  normal flora bakterisi olarak bulunur. İnsanlarda diş çürümelerine neden olurken, endokardit ve menenjit enfeksiyon etkeni olarak da bulunabilir.

 

Laktobasiller hakkında gıda mikrobiyolojisi sayfalarında bilgi bulunmaktadır.
 

 

02. Lactobacillus acidophilus

 

   İnsanlarda yoğun karbonhidratla beslenenlerde, anne sütü alan bebeklerde ve çürük dişlilerde                 ağız ve bağırsak normal florasında bulunur. Yeni doğmuş ve buluğdan menopoza kadar       olan dönemde yetişkin kadınların vagina florasında bulunan ve Döderlein basilleri adını alan bakterilerdir. Vagina epitelindeki glikojenden laktik asit meydana getirerek pH 4 - 4.2 ye kadar düşer ve  böylece patojen bakterilerin yerleşmesi engellenir.    

 

03. Diğer Lactobacillus 'lar

     

      Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri,  Lactobacillus salivarius, Lactobacillus casei  ve Lactobacillus kefir türleri bulunmaktadır.