Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları Merck Kod

Violet Red Bile (VRB) Agar

1.01406

Violet Red Bile (VRB) Agar + MUG (Fluorocult)

1.04030

Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar

1.10275

Vitamin B12 (Lactobacillus) Assay Broth, Base

1.11988

Vitamin Biotin Assay Broth

1.11989

Vitamin Folic Acid Assay Broth, Base

1.11990

Vitamin Nicotinic Acid Assay Broth

1.11992

Vitamin Pantothenic Acid Assay Broth, Base

1.11993

Vogel-Johnson Agar

1.05405

VRB (Violet Red Bile Agar) + MUG (Fluorocult)

1.04030

VRB (Violet Red Bile) Agar

1.01406

VRBD (Violet Red Bile Dextrose) Agar

1.10275