Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları

Merck Kod

D (–)-Fructose for Microbiology

1.05323

D (–)Mannitol for Microbiology

1.05982

D (–)Sorbitol Extra Pure for Microbiology

1.07758

D (+)-Dextrose Monohydrate for Microbiology

1.08342

D (+)-Galactose for Microbiology

1.04062

D (+)-Glucose Monohydrate for Microbiology

1.08342

D (+)-Mannose for Microbiology

1.05984

DCLS (Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose) Agar

1.10270

de Mann Rogosa Sharp Agar

1.10660

de Mann Rogosa Sharp Broth

1.10661

Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose (DCLS) Agar

1.10270

Deoxycholate Hydogen Sulfide Lactose (DHL) Agar, Sakazaki

1.11435

Dermatophtes Selctive Agar (DTM), Taplin

1.10896

Desoxycholate Citrate (Leifson) Agar

1.02896

DEV Endo Agar

1.10684

DEV Gelatin Agar

1.10685

DEV Glutamate Broth

1.10687

DEV Lactose Broth

1.10689

DEV Lactose Peptone Broth

1.10690

DEV Nutrient Agar

1.11471

Dextrose (D+) Glucose Monohydrate for Microbiology

1.08342

Dextrose Caseine Peptone Agar

1.10860

DG-18 (Dichloran Glycerol) Agar

1.00465

DHL (Deoxycholate Hydogen Sulfide Lactose) Agar, Sakazaki

1.11435

Diagnostic Salmonella Semi-solid Rappaport Vassiliadis (Diasalm) Medium

1.09803

Diasalm (Diagnostic Salmonella Semi-solid Rappaport Vassiliadis) Medium

1.09803

Dichloran Glycerol (DG-18) Agar

1.00465

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar

1.00466

Differential Reinforced Clostridial (DRCM) Broth

1.11699

Double Sugar (Kligler) Iron Agar

1.03913

DRBC (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol) Agar

1.00466

DRCM (Differential Reinforced Clostridial) Broth

1.11699

DTM (Dermatophtes Selctive Agar)

1.10896

Dulcitol for Microbiology

1.05990