Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları

Merck Kod

Fermtech Peptone From Casein for Biotechnology

1.11931

Fermtech Peptone From Soy for Biotechnology

1.11932

Fermtech Yeast Extract for Biotechnology

1.11926

Fluid Thioglycollate Medium  

1.08191

Fluid Thioglycollate Medium G

1.16761

Fluorocult ECD (E. coli Direct) Agar

1.04038

Fluorocult LST Broth

1.12588

Fluorocult MacConkey Agar

1.04029

Fluorocult VRB (Violet Red Bile) Agar 

1.04030

Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base

1.10398

Fraser Listeria Supplement

1.10399

Fructose (D -)  for Microbiology

1.05323

Fungi Agar Base acc. to Kimmig, modified

1.05414