Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y 

 

Besiyerleri ve Katkıları

Merck Kod

Bacillus subtilis (BGA) Spore Suspension DSM 618

1.10649

Bactident Catalase

1.11351

Bactident Coagulase

1.13306

Bactident E. coli

1.13303

Bactident Indole

1.11350

Baird (Staphylococcus Enrichment) Broth

1.07899

Baird Parker Agar Base

1.05406

Beyin Kalp İnfüzyonu

1.10493

Bile Salt Mixture for Microbiology

1.04054

Bismuth Sulfite Agar Wilson-Blair

1.05418

Blood Agar Base (Kanlı Agar)

1.10886

BPLS (Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose) Agar (modified)

1.10747

BPLS Agar (Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar)

1.07237

BPLS Agar (USP) (Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar)

1.07232

Brain Hearth Broth

1.10493

BRILA (Brilliant Green Bile % 2) Broth

1.05454

Brilliant Green (C.I. 42040) for Microbiology

1.01310

Brilliant Green Bile % 2 Broth

1.05454

Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose (BPLS) Agar (modified)

1.10747

Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar (BPLS Agar ; USP)

1.07232

Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar (BPLS Agar)

1.07237

BROLAC (Bromothymol-blue Lactose) Agar

1.01639

BROLACIN (Bromothymol-blue Lactose Cystein ; CLED) Agar

1.01638

Bromocresol-purple Azide Broth

1.03032

Bromothymol-blue Lactose (BROLAC) Agar

1.01639

Bromothymol-blue Lactose Cystein (BROLACIN ; CLED) Agar

1.01638

Buffered Peptone Water (Tamponlanmış Peptonlu Su)

1.07228