Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları Merck Kod

Sabouraud % 2 Dextrose Agar

1.07315

Sabouraud % 2 Dextrose Broth 

1.08339

Sabouraud % 4 Dextrose Agar

1.05438

Salicin for Microbiology

1.07665

Salmonella Agar acc. to Önöz

1.15034

Salmonella Enrichment (Rappaport Vassiliadis Soy ; RVS) Broth

1.07700

Salmonella Enrichment Broth acc. to Rappaport

1.10236

Salmonella-Shigella (SS) Agar

1.07667

Salmonella–Shigella Agar with Sodium Deoxycholate and Calcium Chloride (SSDC Agar)

1.16724

Salmosyst Selective Supplement

1.10141

Selective Agar for Parthgenic Fungi

1.05467

Selenit F (Enrichment) Broth

1.07717

Selenite Cystine Broth

1.07709

SIM Medium

1.05470

Simmons Citrate Agar

1.02501

Skim Milk (Yağsız Süt Tozu)

1.15363

Slanetz and Bartley (Membrane filter Enterococcus Selective) Agar

1.05262

SMAC (Sorbitol MacConkey) Agar

1.09207

SMAC Agar CT Supplement

1.09202

Sorbitol (D-) Extra Pure for Microbiology

1.07758

Sorbitol MacConkey (SMAC) Agar

1.09207

SPS (Sulfite Polymyxine Sulfadiazine; Perfringens Selective) Agar

1.10235

SS (Salmonella-Shigella) Agar

1.07667

SSDC Agar (Salmonella–Shigella Agar with Sodium Deoxycholate and Calcium Chloride)

1.16724

Standard I Nutrient Agar

1.07881

Standard I Nutrient Broth

1.07882

Standard II Nutrient Agar

1.07883

Staphylococcus Enrichment (Baird) Broth

1.07899

Staphylococcus Enrichment (Giolitti - Cantoni) Broth

1.10675

Staphylococcus Selective Agar no 110 (Chapman Agar)

1.05469

Sucrose for Microbiology

1.07651

Sulfite Polymyxine Sulfadiazine (SPS; Perfringens Selective) Agar

1.10235

Süt Tozu ; Yağsız (Skim Milk)

1.15363