Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları

Merck Kod

Gassner (Water-blue Metachrome-yellow Lactose) Agar

1.01282

Gelatin

1.04070

Gelatin Agar, DEV

1.10685

Gentamicin Solution

1.11977

Giolitti – Cantoni (Staphylococcus Enrichment) Broth

1.10675

Glucose (D+) Monohydrate for Microbiology

1.08342

Glutamate Broth, DEV

1.10687

Glutamate Starch Phenol Red (GSP) Agar, Kielwein

1.10230

Glycerol Tributyrate (Tributyrin) for Biochemistry (Suitable for Milk Bacteriology)

1.01958

GN (Gram Negatif Enrichment) Broth acc. to Hajna

1.10756

Gram Negatif Enrichment (GN) Broth acc. to Hajna

1.10756

Griess-Ilosvay 's nitrit  çözeltisi

1.09023

GSP (Pseudomonas Aeromonas Selective) Agar acc. to Kielwein

1.10230