Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları Merck Kod

M 17 Broth, Terzaghi

1.15029

m Endo Agar LES

1.11277

m FC (Fecal Coliform) Agar

1.11278

MacConkey Agar

1.05465

MacConkey Agar + MUG (Fluorocult)

1.04029

MacConkey Broth

1.05396

Malt Extract

1.05391

Malt Extract Agar

1.05398

Malt Extract Broth

1.05397

Maltose Monohydrate for Microbiology

1.05910

Mann Rogasa Sharp Agar

1.10660

Mann Rogosa Sharp Broth

1.10661

Mannitol  (D –) for Microbiology

1.05982

Mannitol Salt Phenol-red Agar

1.05404

Mannose (D+) for Microbiology

1.05984

Maya ekstraktı, granül

1.03753

Meat extract, granulated

1.03979

Meat Liver Agar

1.15045

Membrane filter Enterococcus Selective Agar; Slanetz and Bartley

1.05262

Membrane-filter ENDO Broth

1.10750

Membrane-filter Enterococcus Selective Agar Base acc. to Slanetz and Bartley

1.05289

Metil-red Voges Proskauer Broth

1.05712

Mossel EE (Enterobacteriaceae Enrichment) Broth

1.05394

MRS Agar

1.10660

MRS Broth

1.10661

MR-VP Broth

1.05712

Mueller Hinton Agar

1.05437

Mueller Hinton Broth

1.10293

Myo-İnositol for Microbiology

1.04728