Güvenlik Sertifikaları

   

Aşağıda besiyerleri ve katkıların Merck tarafından hazırlanmış güvenlik sertifikaları vardır. Besiyeri kodunu tıklayarak .pdf formatındaki bu sertifikalara ulaşılabilmektedir. Bunlar doğrudan Merck sayfalarından alındığı için İngilizce 'dir. Güvenlik sertifikalarının Türkçe 'lerinin de hazırlanma işlemi devam etmektedir.
 

Aynı besiyerinin farklı isimlerle anılması nedeni ile alfabetik dizinde bu farklı isimlere de yer verilmiştir.

 

Zaman içinde burada bulunmayan diğer besiyerlerinin de güvenlik sertifikaları ve/ veya Türkçeleri hazırlandığında burada yerlerini alacaklardır.

 

A  B  D  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y

 

Besiyerleri ve Katkıları Merck Kod

PALCAM Agar

1.11755

PALCAM Agar Selective Supplement

1.12122

PCA (Plate Count Agar)

1.05463

Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, free from sulfonamide antagonists

1.02239

Peptone from Casein (Tryptone), pancreatic, granulated

1.07213

Peptone From Casein for Biotechnology Fermtech

1.11931

Peptone from Gelatin (pancreatic)

1.07284

Peptone from Meat (pancreatic), granulated

1.07214

Peptone from Meat (peptic), granulated

1.07224

Peptone From Soy for Biotechnology Fermtech

1.11932

Peptone from Soyameal (papainic)

1.07212

Perfringens Selective (SPS; Sulfite Polymyxine Sulfadiazine) Agar

1.10235

Perfringens Selective Agar acc. to MARSHALL (TSN Agar)

1.05264

Phenol Red Broth Base

1.10987

Plate Count Agar

1.05463

Potassium Tellurite Trihydrate for Microbiology

1.05164

Potassium Tetrathionate for Microbiology

1.05169

Potato Dextrose Agar

1.10130

Proteose Peptone

1.07229

Pseudomonas Aeromonas Selective Agar Base (GSP) acc. to Kielwein

1.10230

Pseudomonas Agar F, Base

1.10989

Pseudomonas Selective (Cetrimide) Agar Base

1.05284