New Page 2
IMViC Testleri

IMViC Testleri

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

İndol, Metil red, Voges - Proskauer ve Sitrat, (Citrat) testlerinin ilk harflerinden oluşmuştur. Vi 'deki "i" küçük harf olarak yazılır ve sadece okuma kolaylığı sağlar. Bu testler koliform grup bakterilerin ayrımı için kullanılmaktadır. Son zamanda IMViC testleri IMVEC olarak kullanılmaktadır. E harfi Eijkman, testini simgelemektedir. Koliform grup bakteriler için HOMoC testleri de uygulanmaktadır.