New Page 2
Metil Red Testi

Metil Red Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Kültürün asit oluşturma gücünün ölçülmesi ile yapılan bir identifikasyon testidir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de metil red testi üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Metil red testi MR – VP (Metil Red – Voges Proskauer) Broth (Merck 1.05712) besiyerinde yapılmaktadır.