New Page 2
Eijkman Testi

Eijkman Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Koliform grup bakteriler içinde fekal olanların belirlenmesi için yapılan testtir. Su banyosunda 44,5 oC 'da üreme testi olarak da adlandırılır. EC Broth besiyerinde yapılan bu test ile ilgili ayrıntılı bilgiler fekal koliformlar sayfalarında bulunmaktadır.