New Page 2
Sitrat Testi

Sitrat Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Kültürün karbon kaynağı olarak sitratı kullanıp kullanamadığının belirlenmesi ile yapılan bir identifikasyon testidir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de sitrat testi üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Sitrat testi Simmons Citrate Agar (Merck 1.02501) besiyerinde yapılmaktadır.