New Page 2
Voges – Proskauer Testi

Voges – Proskauer Testi

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

Kültürün glikozdan asetoin, 2,3-butandiol veya diasetil oluşturup oluşturamadığının belirlenmesi ile yapılan bir identifikasyon testidir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de Voges – Proskauer testi üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

VP testi MR – VP (Metil Red – Voges Proskauer) Broth (Merck 1.05712) besiyerinde yapılmaktadır.