New Page 2
İndol Testi

İndol Testi

 

01. Genel Bilgiler

 

01. Genel Bilgiler

 

Basit olarak triptofandan indol oluşmasının kontrol edildiği testtir. Kaynak 1 ve kaynak 2 'de indol testi üzerinde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. 

 

Bu test doğrudan Tryptone Water (Merck 1.10859) besiyerinde üremiş kültür üzerine Kovacs' indol ayıracı damlatılarak yapılabileceği gibi, bileşiminde, triptofanca zengin olan kazein peptonu (tripton) dışında triptofan olan Fluorocult LST Broth gibi bazı besiyerlerinde de yapılabilmektedir.

 

Bununla birlikte, Tryptic Soy (CASO) Broth gibi bileşiminde kazein peptonu ve dolayısı ile tripton olan her besiyerinde indol testi yapılamaz. İndol oluşması için besiyerinde karbohidrat bulunmamalı ve mikroorganizma gelişmesi sonunda pH düşmemelidir. CASO Broth bileşimindeki soya peptonunda yüksek miktarda karbohidrat bulunur. Böyle besiyerlerine 1 g/L triptofan ilave edilerek indol testi yapmaya uygun hâle getirilebilir.