New Page 2


Temel Laboratuvar Bilgileri
Temel Mikrobiyolojik Analizler
      Genel Bilgiler
      Besiyerleri
      Mikroorganizma Arama
      Biyolojik Stabilite Testi
      Mikroorganizma Sayma
      Analiz Sonrası İşlemler
      Tipik Laboratuvar Hataları
      Kültür Koruma
      Mikroorganizma İzolasyonu ve Tanısı (İdentifikasyon)
            Genel Bilgiler
            Tanıya yönelik testler
                  Boyama
                  Basit Biyokimyasal testler
                  Test kitleri ile yapılan analizler
                  Serolojik Analizler
Galeri
Güvenlik Sertifikaları
Temel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Klinik Mikrobiyoloji
Veteriner Mikrobiyoloji