New Page 2


Temel Laboratuvar Bilgileri
Temel Mikrobiyolojik Analizler
      Genel Bilgiler
      Besiyerleri
      Mikroorganizma Arama
      Biyolojik Stabilite Testi
      Mikroorganizma Sayma
            Genel Bilgiler
            Homojenizasyon ve Seyreltme
            Mikroskobik Sayımlar
            Koloni Sayımı
            Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler
            Standarda Dayalı Sayım Yöntemleri
            Metabolizmaya Dayalı Sayım Yöntemleri
            Membran Filitrasyon Yöntemi
            Bitki Enfeksiyon Yöntemi
            Biyolüminessens Yöntemi
            Elektronik Parça Sayımı
      Analiz Sonrası İşlemler
      Tipik Laboratuvar Hataları
      Kültür Koruma
      Mikroorganizma İzolasyonu ve Tanısı (İdentifikasyon)
Galeri
Güvenlik Sertifikaları
Temel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Klinik Mikrobiyoloji
Veteriner Mikrobiyoloji