New Page 2
Besiyerleri

Besiyerleri

Merck Gıda Mikrobiyolojisi dosyasında besiyerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vardır. Bu bölümün dizpozisyonu aşağıdaki gibidir:

03.01.    Genel Bilgiler
03.02. Kısa Tarihçe
03.03.    Besiyeri Hazırlama Şekilleri

 03.03.01.    Formülden Hazırlama
 03.03.02.    Dehidre Besiyerlerinden Hazırlama

 03.03.03.    Kullanıma Hazır Besiyerleri

 
03.03.04.    Özel Uygulamalar
03.04.    Besiyeri Bileşimine Giren Maddeler

 03.04.01.    Su

 
03.04.02.    Peptonlar
 03.04.03.    Maya Ekstraktı
 03.04.04.    Et Ekstraktı
 03.04.05.    Malt Ekstraktı
 03.04.06.    Beyin ve Kalp Ekstraktı

 03.04.07.    Agar
 03.04.08.    Karbohidratlar

 03.04.09.    Tuz
 03.04.10.    Tampon Maddeler
 03.04.11.    pH İndikatörleri
 03.04.12.    Redoks İndikatörleri
 03.04.13.    Diğer İndikatörler
 03.04.14.    İnhibitörler
 03.04.15.    Diğer Maddeler

Ü03.05.    Besiyeri Çeşitleri

 03.05.01.    Genel Besiyerleri

 03.05.02.    Selektif Besiyerleri
 03.05.03.    Diferansiyel (Ayırt Edici; Fark Ettirici) Besiyerleri

 03.05.04.    Zenginleştirme Besiyerleri
 03.05.05.    İdentifikasyon Besiyerleri
 03.05.06.    Diğerleri

03.06.    Besiyerlerinin Hazırlanması

 03.06.01.    Cam Malzeme
 03.06.02.    Tartım ve Eritme
 03.06.03.    pH Ayarlama

 03.06.04.    Katkıların İlavesi
 03.06.05.    Petri Kutularına Döküm
 03.06.06.    Kurutma
 03.06.07.    Yeniden Eritme

03.07.    Depolama

 03.07.01.    Dehidre Besiyerlerinin Depolanması
 03.07.02.    Çözeltilerin Depolanması
 03.07.03.    Katkıların Depolanması
 03.07.04.    Hazırlanmış Besiyerlerinin Depolanması

03.08.    Çözeltilerin Hazırlanması
03.09.    Besiyeri Kalite Kontrolü
03.10.    Besiyeri Hataları
03.11.    Tehlikeli Maddeler