New Page 2


Temel Laboratuvar Bilgileri
Temel Mikrobiyolojik Analizler
Galeri
Güvenlik Sertifikaları
Temel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Klinik Mikrobiyoloji
      Genel Bilgiler
      Klinik Mikrobiyolojinin ABC’si
      Klinik Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler
            Gram Pozitif Koklar
            Gram Negatif Koklar
            Gram Negatif Kokobasiller
            Gram Negatif Non-fermantatif Basiller
                  Pseudomonas
                  Alcaligenes
                  Flavobacterium
                  Eikenella
            Enterobacteriaceae
            Vibrionaceae
            Gram Pozitif Basiller
            Gram Negatif Anaerop Bakteriler
            Campylobacteraceae
            Mycobacteriaceae
            Spirochetes
            Chlamydiales
            Mycoplasmataceae
Veteriner Mikrobiyoloji