New Page 2


Temel Laboratuvar Bilgileri
Temel Mikrobiyolojik Analizler
Galeri
Güvenlik Sertifikaları
Temel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Klinik Mikrobiyoloji
      Genel Bilgiler
      Klinik Mikrobiyolojinin ABC’si
      Klinik Mikrobiyolojide Önemli Bakteriler
            Gram Pozitif Koklar
                  Staphylococcus
                  Streptococcus .
                  Diğer Gram Pozitif Koklar
            Gram Negatif Koklar
            Gram Negatif Kokobasiller
            Gram Negatif Non-fermantatif Basiller
            Enterobacteriaceae
            Vibrionaceae
            Gram Pozitif Basiller
            Gram Negatif Anaerop Bakteriler
            Campylobacteraceae
            Mycobacteriaceae
            Spirochetes
            Chlamydiales
            Mycoplasmataceae
Veteriner Mikrobiyoloji