New Page 2


Temel Laboratuvar Bilgileri
Temel Mikrobiyolojik Analizler
Galeri
Güvenlik Sertifikaları
Temel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
      Genel Bilgiler
      Gıda Mikrobiyolojisinin ABC ‘si
      Yararlı Mikroorganizmalar
      Saprofitler
      İndikatör Mikroorganizmalar
      Patojenler
      Gıdalarda Mikroorganizma Gelişmesi
      Gıdalarda İstenmeyen Mikroorganizmaların Analizi
            Temel İlkeler
            Toplam Bakteri
            Maya – Küf
            Enterokoklar
            Rop Sporu
            Lipolitik Mikroorganizmalar
            Proteolitik Mikroorganizmalar
            Enterobacteriaceae
            Diğer Gram Negatif Bakteriler
            Gram Pozitif Bakteriler
            Virüsler
            Anaerob Bakteriler
Klinik Mikrobiyoloji
Veteriner Mikrobiyoloji