New Page 2

Mikrobiyoloji Yayınları
Kitaplar
Dergiler
      Genel Mikrobiyoloji
      Gıda Mikrobiyolojisi
            TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi
            TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi
            Gıda Dergisi
            Gıda Teknolojisi
            Gıda Mühendisliği Dergisi
            Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
            Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
            Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi
      Klinik Mikrobiyoloji
      Veteriner Mikrobiyoloji
      Tarım Mikrobiyolojisi
      Endüstriyel Mikrobiyoloji / Biyoteknoloji