New Page 2
Tryptic Soy

Tryptic Soy (CASO) Broth, irradiated Merck 1.00800

 

EP ve USP standartlarına uygundur. Aseptik doldurma validasyonu için dehidre besiyeri 48-62 kGy Gamma ışını ile sterilize edilmiştir ve bu dozdaki ışınlamada sporlu bakteriler de tümüyle öldürülmüştür. Zengin besin içeriği, zor gelişen bakterilerin dahi gelişmesini destekler. Bileşimi, Peptone from Casein 17,0 g/L; Peptone from Soymeal 3,0 g/L; D(+) Glucose 2,5 g/L; NaCl 5,0 g/L; K2HPO4 2,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 30,0 g/L olacak şekilde sterilitesi kontrol edilecek sıvı içinde eritilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 16,6 litre sıvının kontrolü sağlanır.

Pratik uygulamada, steril olması gereken bir sıvı (serum, steril kozmotik vb. materyal) içine bu besiyeri ilave edilir, karıştırılarak eritilir ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda ortamın berrak olması analiz edilen sıvının steril olduğunu, mikrobiyel gelişmeye bağlı olarak bulanık olması ise steril olmadığını gösterir. İnkübasyon, sıcaklık ve buna bağlı olarak farklı sürelerde yapılmalıdır.

Kutu içeriği, açılmamış halde sterildir. Buna göre kutunun açılıp, gereken miktar besiyerinin alınması, tartılması vb. uygulamalarda aseptik tekniklere çok dikkat edilmelidir.

Tryptic Soy (CASO) Broth; irradiated'ın, kazein ve soya peptonundan üretilmiş standart (Tryptic Soy Broth Merck 1.05459), hayvan kökenli olmayan proteinlerden hazırlanmış (Tryptic Soy Broth (TSB) non animal origin Merck 1.00525) ve hayvan kökenli olmayan proteinlerden hazırlanıp ışınlanarak sterilize edilmiş (Tryptic Soy Broth (TSB) non animal origin, irradiated Merck 1.00550) granül yapıda dehidre besiyeri formları da vardır.

 

 

Kalite Kontrol (yaklaşık 100 mikroorganizma inokülümü ile)

Test mikroorganizmaları

Gelişme

35 °C'de 24 saat inkübasyon

 

Escherichia coli ATCC 8739

+

Staphylococcus aureus ATCC 6538

+

Streptococcus pneumoniae ATCC 6301

+

Bacillus subtilis ATCC 6633

+

Pseudomonas aerugionas ATCC 9027

+

Salmonella typhimurium ATCC 14028

+

20-25 °C'da 3 gün inkübasyon

 

Staphylococcus aureus ATCC 6538

+

Staphylococcus aureus ATCC 25923

+

Staphylococcus aureus ATCC 12228

+

Bacillus subtilis ATCC 6633

+

20-25 °C'da 5 gün inkübasyon

 

Candida albicans ATCC 2091

+

Candida albicans ATCC 10231

+

Aspergillus niger ATCC 16404

+

 

 

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Tryptic Soy (CASO) Broth, irradiated

1.00800.5000

5 kg

 

 

Kaynaklar

Deutsches Arzneibuch, 10. Auflage; European Pharmacopeia II, United States Pharmacopeia XXVI; ISO 13408-1, 1998-08-01, Aseptic processing of health care products − Part 1: General requirements.