New Page 2
KING Agar B

KING Agar B, Base (Dansk Standard) 1.10991

 

TS EN 12780'e göre Pseudomonas aeruginosa analizinde doğrulama için kullanılmaya uygundur.  Bileşimi Proteose peptone 20,0 g/L; MgSO4 1,5 g/L; tri-Potassium phosphate 3-hydrate 1,8 g/L; Agar-agar 10,0 g/L şeklindedir. Damıtık su içinde 33,5 g/L dehidre besiyeri ve 10 mL/L glycerol gerekirse kaynatılarak eritilir, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. 45-50 oC'a soğutulup, steril Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkte olup, pH'sı 25 °C'da 7,1±0,2'dir. Besiyeri, fluorescein üretimini destekler. Bileşimdeki tri-potassium phosphate 3-hydrate, otoklavlama sonunda pH'nın düşmesini ve dolayısı ile fluorescein üretiminde azalmayı önler. Corynebacterium diphtheriae 'nın UV floresan testi ile tanımlanmasında da kullanılmaktadır. Pseudomonas aeruginosa analizinde doğrudan kullanılacaksa su ve 10–1 seyreltisinden 1'er mL alınıp dökme yöntemi ile analizi yapılır ve Petri kutuları 20-25 °C'da 72 saat süre ile inkübasyona bırakılır.

TS EN 12780'e yapılan analizde Pseudomonas CN Selective Agar besiyerinde gelişen kırmızımsı kahverengi koloniler 360±20 nm dalga boyundaki UV lamba ile incelenir. Bunlardan floresan ışıma vermeyenlerin, genel bir besiyerinde alt kültürü yapılır ve King Agar B besiyerine sürme yapılır ve Petri kutuları 36±2  oC'da 5 güne kadar inkübe edilir ve floresan ışıma kontrol edilir. 500 g olan 1 kutu besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu olmak üzere 1194 Petri kutusu hazırlanabilir.   

 

 

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Gün ışığında

mavi-yeşil pigment

366 nm'de

floresan

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

İyi/ çok iyi

+

+

Pseudomonas fluorescens ATCC 13525

İyi/ çok iyi

+

+

Pseudomonas fluorescens ATCC 17397

İyi/ çok iyi

+

+

Aeromonas hydrophila ATCC 7966

İyi/ çok iyi

–

–

Escherichia coli ATCC 25922

İyi/ çok iyi

–

–

Enterobacter cloacae ATCC 13047

İyi/ çok iyi

–

–

 

 

Ürün Bilgileri                                                                        

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

KING Agar B, Base (Dansk Standard)

1.10991.0500

500 g

Glycerol (about 87 %)

1.04094.0500

500 mL

UV Lambası (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Pseudomonas Selective Agar Base

1.07620.0500

500 g

Pseudomonas CN Selective Supplement

1.07624.0001

1 x 16 vials

 

 

Kaynaklar

BONDE, G.J.: Bacterial Indicators of Water Pollution. (1962).

BONDE, G.J.: øresunds-Vandkomiteens undersøgelser, 288-291 (1965-70).

BONDE, G.J.: Medlemsblad for Den danske Dyrlaegeforening. 55, 671 (1972).

FORMIGA, L.C.D.: New possibilies for the laboratory diagnosis of diphtheria. - Brazilian J. Med. Biol. Res., 18; 401-402 (1985).

KING, E.O., WARD, M.K., RANEY, D.E.: Two simple media for the demonstratoin of pyocyanin and fluorescein. - J. Lab. Clin. Med., 44; 301-307 (1954).