New Page 2
Bile Aesculin Azide Agar

Bile Aesculin Azide Agar (Merck 1.00072)

 

Su analizlerinde bağırsak kökenli enterokoklar (fekal streptokoklar)'ın ISO 7899'a göre analizine uygundur.  Bileşimi; Peptone from Casein 17,0 g/L; peptone 3,0 g/L; yeast extract 5,0 g/L; NaCl 5,5 g/L; aesculin 1,0 g/L; ammonium iron(III) citrate 0,5 g/L; ox bile 10,0 g/L; sodium azide 0,15 g/L; agar13,0 g/L şeklindedir. Fekal streptokoklar, E. coli dâhil olmak üzere daha az dirençli olan bakterilerin analiz sırasında ölmüş olabileceği uzun süre önce fekal kontaminasyona maruz kalmış su örneklerinde fekal kontaminasyon indeksi olarak aranır/ sayılır. Bu besiyeri, Membrane-filter Enterococcus Selective Agar acc. to Slanetz and Bartley (Merck 1.05289) besiyerinde ön izolasyonu ya da sayımı yapılmış kolonilerin doğrulanması için kullanılır. Enterokoklar ve S. bovis ve S. equines gibi Streptococcus cinsine giren bazı bakteriler bu besiyerinde gelişebilirler. Eskulin hidrolizi ve safra tuzlarına direnç, enterokokların tipik karakteristiğidir. Enterokoklar, glycoside esculin'i dextrose ve esculetin'e dönüştürerek hidrolize ederler. Esculetin, demir (III) iyonları ile zeytin yeşili-siyah renkli kompleks oluşturur. Enterokoklar, safra tuzlarına dirençlidir. Safra tuzları, başta Gram negatifler olmak üzere pek çok refakatçi floranın gelişimini baskılar. Sodyum azid de benzer şekilde Gram negatif bakteriler için inhibitör görevi yapar.

Dehidre besiyeri 54,65 g/L olacak şekilde damıtık su içinde kaynatılarak eritilip, otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası besiyeri sıcaklığı 45-50 oC'a düşünce steril Petri kutularına 3-5 mm kalınlık olacak şekilde dökülür ve kendi hâlinde katılaşmaya bırakılır. Sterilizasyon sonrası pH 25 oC'da 7,1±0,2'dir. Hazırlanmış Petri kutuları berrak ve sarı renklidir. 2-8 oC'da olmak kaydı ile 3 haftaya kadar depolanabilir. Membrane-filter Enterococcus Selective Agar acc. to Slanetz and Bartley (Merck 1.05289) besiyerine yerleştirilmiş olan membran filtre üzerinde tipik kırmızı, kestane ya da pembe renkli koloniler varsa, steril bir pens ile filtre alınıp, önceden 44 oC'a ısıtılmış Bile Aesculin Azide Agar üzerine yerleştirilir. Bu aşamada filtre ters çevrilmez. Filtrenin bakteri olan yüzü yine yukarı gelmelidir. Bu işlemden sonra Bile Aesculin Azide Agar Petri kutuları 44±0,5 oC'da 2 saat inkübe edilir. Bu süre içinde enterokoklar eskulin'i hidroliz ederler. Son ürün olan 6,7-dihidroksikomarin, demir (III) iyonları ile birleşerek çevresinde siyah renk olan sarı-kahverengi koloni oluşmasını sağlar. 500 g olan 1 kutu besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu hesabı ile 731 Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyerinde enterokokların görüntüsü Merck galeri sayfalarında bulunmaktadır.

 

 

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Geri alma oranı

Koloni Rengi

Enterococcus faecium ATCC 882

≥ %60

Siyah

Enterococcus faecalis ATCC 19433

≥ %70

Siyah

Enterococcus durans ATCC 6056

≥ %50

Siyah

Enterococcus hirae ATCC 8043

≥ %60

Siyah

Listeria monocytogenes ATCC 19118

≤ %0,01

Renksiz

Staphylococcus aureus ATCC 25923

≤ %0,01

Renksiz

Escherichia coli ATCC 25922

≤ %0,01

Renksiz

 

 

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Bile Aesuclin Azide Agar

1.00072.0500

500 g

 

 

Kaynaklar

ISO International Standardisation Organisation Water Quality Detection and Enumeration of Intestinal Enterococci Part 2 Membrane Filtration ISO 7899-2 2000.

EDWARDS, S.J.: Studies on bovine mastitis. IX. A selective medium for the diagnosis of Streptococcus mastitis. - J. Comp. Path. Therap. 46; 211-217 (1933).

EDWARDS, S.J.: The diagnosis of Streptococcus mastitis by cultural methods. - J. Comp. Path Therap. 51; 250-263 (1938).

FACKLAM, R.R., a MOODY, M.: Presumptive identification of group D streptococci: the bile-esculin test. - Appl. Microbiol., 20; 245-250 (1970).

FACKLAM, R.R.: Recognification of group D strptococcal species of human origin by biochemical and physiological test. - Appl. Microbiol., 23; 1131-1139 (1972).

FACKLAM, R.R.: Comparison of several laboratory media for presumptive identification of enterococci and group D streptococci. - Appl. Microbiol., 26; 138-145 (1973).

HARTMANN, G.: Ein Beitrag zur Reinzüchtung von Mastitisstreptokokken aus verunreinigtem Material. - Milchw. Forsch., 18; 116-122 (1936).

LITSKY, W., MALLMANN, W.L., a. FIFIELD, C.W.: A new medium for the detection of enterococci in water. - Amer. J. Publ. Hlth., 43; 873-879 (1953).

MALLMANN, W.L.: A new yardstick for measuring sewage pollution. - Sewage Works J., 12; 875-878 (1940).

SNYDER, M.L., a. LICHSTEIN, H.C.: Sodium azide as an inhibiting substance for Gram-negative bacteria. - J. Infect. Dis., 67; 113-115 (1940).

Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung) vom 22. Mai 1986. - Bundesgesetzblatt, Teil I, 760-773 (1986).

SWAN, A.: The use of bile-esculin medium and of Maxted's technique of LANCEFIELD grouping in the identification of enterococci (Group D streptococci). - J. Clin. Pathol., 7; 160-163 (1954).