New Page 2
Katı Parafin

Katı Parafin (Merck 1.07158)

#

Hazır ticari preparattır. Otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Kolaylıkla eritilerek kullanılabilir.