New Page 2
Skim Milk Powder

Skim Milk Powder; Yağsız Süt Tozu

#

Mikrobiyolojik analizlerde kullanılan süt tozunun antibiyotik içermeyen sütlerden yapılmış ve yağı ayrılmış olması gerekir. Dehidre Skim Milk (yağsız süt tozu) %10 konsantrasyonda olacak şekilde hazırlanabildiği gibi, çeşitli besiyerlerine de ilave edilebilir. Standart hazırlama şeklinde 10 g dehidre besiyeri 100 mL damıtık suda tam olarak eritilir, uygun kaplara dağıtılıp, otoklavda 115 oC'da 10 dakika sterilize edilir.