New Page 2
Bryant and Burkey Medium

Bryant and Burkey Medium (Merck 1.01617)

Peynirlerde geç şişme etkeni olan Clostridium tyrobutyricum ve diğer Clostridium türlerinin belirlenmesi için besiyeridir. Çiğ ve pastörize süt, silaj vb. örneklerin analizinde de kullanılır. Bileşimi kazein peptonu 15,0 g/L ; maya ekstraktı 5,0 g/L ; et ekstraktı 7,5 g/L ; sodyum asetat 5,0 g/L ; cysteine HCl 0,5 g/L ; resazurin 0,0025 g/L ; kalsiyum laktat 5,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 38 g;/L olacak şekilde distile su içinde gerekirse ısıtılarak eritilir, tüplere ya da erlenlere dağıtılıp 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve renksizdir. Pembe renk görülürse besiyerinin oksijen aldığı anlaşılır, kaynatıldığında pembe rengin gitmesi gerekir. Oksijen varlığındaki pembe ve oksijen uzaklaştığındaki pembe rengin kaybolması bileşimdeki redoks indikatörü olan resazurin ile belirginleşir. pH 'sı 25 oC' da 5,9±0,2 'dir. EMS yöntemi ile çalışıldığında anaerobik ortamın sağlanması için tüpler önce 10 dakika kadar kaynatılır, oda sıcaklığına soğutulur, önceden 75 o C 'a 15 dakika tutularak pastörize edilip, ardışık seyreltileri yapılmış olan örnekten ekimden sonra tüplerin üstü 121 oC 'da 15 dakika süre ile sterilize edilmiş katı parafin (Merck 1.07158) ya da su agar ile 2 cm kalınlık olacak şekilde kaplanır. 37 oC 'da 7 güne kadar süren inkübasyondan sonra katı parafin ya da su agar tabakasının yukarı doğru itilmesi laktattan gaz oluştuğunu gösterir ve bu tüpler pozitif sonuç olarak değerlendirilir. Materyalin önceden pastörize edilmesi refakatçi spor oluşturmayan bakterileri elimine eder. Besin maddesi kompozisyonu Clostridium 'ların gelişmesini, sodyum asetat ise sporların germine olmasını sağlar.