New Page 2
Reinforced Clostridial Agar

Reinforced Clostridial Agar (Merck 1.05410)

Anaerobların analizinde kullanılan bu besiyerinin bileşimi et ekstraktı 10,0 g/L ; kazein peptonu 10,0 g/L ; maya ekstraktı 3,0 g/L ; D(+) glikoz 5,0 g/L ; nişasta 1,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; sodyum asetat 3,0 g/L ; L-cysteinium klorür 0,5 g/L ; agar 12,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 50 g/L konsantrasyonda olacak şekilde distile su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahverengindedir, pH 'sı 25 oC 'da 6,8±0,2 'dir. Gram negatif refakatçi florayı baskılamak için gerekirse 0,02 g/L olacak şekilde filitre ile sterilize edilmiş Polymyxin B Sulfate (Merck 1.06994) otoklav çıkışı 45 oC 'a soğutulmuş besiyerine ilave edilir. Bu besiyeri gıdalar, klinik örnekler ve diğer materyaldeki Clostridium, diğer anaeroblar ve fakültatif anaerobların geliştirilmesi ve sayılması içindir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve rengindedir. Amaca uygun olarak materyal ekim öncesi pastörize edilebilir. Ekim genellikle dökme kültür şeklinde yapılır ve anaerobik inkübasyon uygulanır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri kutusu hesabı ile 800 Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.