New Page 2
K Besiyeri

K Besiyeri

Hazır dehidre formda ticari üretimi yoktur. Bazal besiyeri bileşimi 2,5 g yeast extract (Merck 1.03753) g/L ;  1 g glikoz (Merck 1.08342) g/L ;  5 g pepton (Merck 1.07214) g/L ;  15 g agar (Merck 1.01613) g/L ; 1 mL Tween 80 (Merck 8.22187) g/L ;  1 litre distile su şeklindedir. Bileşenler ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Yaklaşık 50 oC 'a soğuduğunda filitre ile sterilize edilmiş % 12,5 malik asit çözeltisinden 20 mL/litre olacak şekilde ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri buzdolabında 2 ay depolanabilir. Malik asit çözeltisi hazırlamak için 12,5 g malik asit (Merck 1.00382) 100 mL distile su içinde ısıtılarak çözülür, membran filitre ile sterilize edilir. Bu çözelti vida kapaklı şişede olmak kaydı ile oda sıcaklığında 1 yıl depolanabilir.